Orange_montering_2.jpg
 

MONTERING AV COASTKEY

CoastKey monteres enkelt på de fleste bensin- og dieselmotorer med "plug and play"-kabler. 

 
 

Brukermanual

Brukermanaul og monteringsanvisninger kan lastes ned i sin helhet fra denne siden. Nedenfor finner du en generell installasjonsguide og guider tilpasset ditt motormerke.

 

Generell guide

Yamaha

Suzuki

 

Mercury

Honda

Evinrude

Ofte stilte spørsmål

Tenningen aktiveres ikke når ON knappen på Fjernkontrollen trykkes ned

• Kontroller at hovedstrømbryter er på, og at båtens batteri(er) har nok spenning.

• Sjekk at du er innenfor radiorekkevidden (maks 10 meter) fra styreposisjonen/Startpanelets monteringssted.

• Hvis ikke tenning aktiveres fra fjernkontrollen kan batteriet på Fjernkontrollen være utladet. Batteri må da byttes (Batteritype: CR2032). Se eget kapittel i brukermanual.

Motoren(e) vil ikke starte fra Fjernkontrollen

• Kontroller at hovedstrømbryter er på, og at båtens batteri(er) har nok spenning.

• Kontroller at gir-velgeren står i nøytral.

• Sjekk at manuell dødmannsknapp er korrekt satt i hvis denne benyttes.

• Sjekk at du er innenfor radiorekkevidden (maks 10 meter) fra styreposisjonen/Startpanelets monteringssted.

• Hvis motor(er) ikke kan startes fra Fjernkontrollen kan batteriet være oppbrukt. Batteri må da byttes. Se eget kapittel (Batteritype: CR2032).

Motoren(e) vil ikke starte fra Startpanelet ved inntasting av PIN-kode

• Kontroller at hovedstrømbryter er på, og at båtens batteri(er) har nok spenning.

• Kontroller at du har tastet riktig PIN-kode.

• Kontroller at gir-velgeren står i nøytral.

• Sjekk at manuell dødmannsknapp er korrekt satt i hvis denne er i bruk

Start og stopp av motorer individuelt fra panelet (For båter utstyrt med flere motorer)

• Hvis din båt er utstyrt med flere motorer kan hver enkelt motor individuelt startes/stoppes. Se brukermanual for fremgangsmåte.

Tastelås på fjernkontroll

• Tastelås må oppheves for at AUX-funksjonene skal kunne benyttes. Trykk å hold høyre og venstre piltast nede i 2 sekunder, slipp så knappene for å benytte ønsket funksjon. Hvis tilkoblet 3.parts utstyr ikke funger må verksted kontaktes.

Trenger du hjelp?

Få monteringsanvisning tilsendt via e-post eller kontakt support for ytterligere veiledning